Ny observatør registreringsskjema
Language

Brukervilkår - Personvernerklæring

 Revidert og oppdatert: 1. juli 2019

 

BETINGELSER FOR BRUK
Brukerbetingelsene gjelder for alle som logger seg på systemet. Dette gjelder for både PC og mobile enheter. Ved å logge på dette systemet gir du ditt samtykke for disse betingelsene.

Definerte brukere:

  • En ansatt i Ukjent Kunde med gyldig lisens for pålogging til systemet.
  • En kommersiel partner/kunde med avtale om bruk av systemet
  • En observatør tilknyttet Ukjent Kunde med begrenset tilgang til systemet

Om du ikke er i en av overnevnte kategorier, har du ikke rettigheter til å logge inn i systemet.

Betingelsene gjelder for all informasjon, uavhengig av form, relatert til systemet.

Brukertilganger – Brukers ansvar
Tilgang til systemet er kontrollert av brukernavn og passord som er knyttet mot din profil.

Dette gjør at du er ansvarlig for dine handlinger når du bruker systemet.

Som bruker må du ikke

• La andre bruke din tilgang med ditt brukernavn og passord. 
• La brukerkonto stå oppe på en ulåst eller åpen maskin.
• Bruke andres brukernavn eller passord.
• Oppbevare passordet ubeskyttet (f.eks. skrive det på en lapp)
• Gjøre uautoriserte endringer på systemet. 
• Gjøre forsøk på å få tilgang til data du ikke har tilgang til. 
• Lagre systemdata på enheter som ikke er autorisert av Ukjent Kunde.
• Bruke systemet på en måte som kan skade, overlaste eller utsette det for fare.
• Forsøke å få tilgang til uautoriserte deler av systemet.
• Forstyrre eller forsøke å forstyrre driften av systemet.
• Gi bort, avsløre eller overføre noe fra systemet uten tillatelse fra Ukjent Kunde

Hvis du på noe tidpunkt ser innhold i systemet du ikke mener du burde ha tilgang til. Ber vi deg kontakte oss for en undersøkelse av din brukertilgang.

Du samtykker til å gi beskjed omgående om din brukertilgang blir missbrukt.

Bruk av systemet – Individets ansvar
Du gir ditt samtykke til å ikke bruke systemet eller innhold fra systemet som bryter med betingelser eller lovverk. Du vil heller ikke bruke eller dele noe fra systemet som er:

(a) falskt eller missledende; 
(b) er ærekrenkende, nedsettende, nedverdigende eller trakkaserende mot andre eller noe som utgjør et personlig angrep; 
(c) invaderer andres personvern eller inkluderer, kopierer eller overfører andres konfidensielle, sensitive eller personlige opplysninger ulovlig;(d) fremmer fordom, rasisme, hat eller skade mot grupper eller individ; 
(e) er uanstendig eller ikke i god smak;
(f) bryter eller krenker eller fremmer brudd på eller brudd på andres rettigheter, herunder immaterielle rettigheter
(g) som du har ikke rett og myndighet til å dele og gi de nødvendige rettighetene og lisensene for;
(h) bryter eller fremmer brudd på gjeldende lover eller forskrifter; 
(i) inneholder oppfordring av midler, varer eller tjenester, eller fremmer eller annonserer varer eller tjenester; eller
(j) inneholder virus, trojanske hester eller andre komponenter som er utformet for å begrense funksjonaliteten til en datamaskin.

Ukjent Kunde kan rapportere deg til relevante myndigheter og kan handle under full grad av gjeldende lover. Hvis du overfører eller laster opp innhold som er beregnet eller utformet for å forårsake skade.

Reservasjon av rettigheter - Individuelt ansvar
Alle rettigheter inklusive opphavsrett og databaserettigheter til systemet med innhold er Ukjent Kunde AS eiendom. Ukjent Kunde AS innehar lisensrettighetene eller brukstillatelse fra eieren av rettighetene, eller ifølge gjeldende lov. Det er ikke tillatt å kopiere, reprodusere, videresende, sende eller overføre noen tekst, bilde, grafikk, logo, knapp, ikon eller kopi, eller velge ut eller arrangere noe av dette inklusive underliggende kildekode eller programvare til noe kommersielt eller offentlig formål uten forutgående skriftlig tillatelse fra Ukjent Kunde AS eller rettighetsinnehaveren. 

Personvern
Hvis du er en ansatt hos en av våre kunder, bør du være oppmerksom på at Ukjent Kunde AS bare handler på vegne av våre kunder som en tjenesteleverandør (databehandler) og opererer i henhold til instruksjonene og personvernreglene gitt av våre kunder.

 

 

________________________________________

 

 

PERSONVERNERKLÆRING UKJENT KUNDE AS
Her i Ukjent Kunde AS bryr vi oss om ditt personvern. Vår personvernerklæring er ment for å gi god informasjon om behandling av dine personopplysninger og formålet med behandlingen.

Alle våre observatører er registret i vårt internsystem. Der er det registrert relevante personopplysninger som Ukjent Kunde bruker slik at du som observatør kan gjennomføre oppdrag og få lønn for disse. Alle data som registrert i vårt system er vårt ansvar og vil bli behandlet etter de regler som til enhver tid gjelder.

Har du spørsmål om personvern og/eller personlige data kan dette sendes til support@ukjentkunde.no eller personvernansvarlig Amund Brygard: amund@ukjentkunde.no 
 

Dine personopplysninger
Personlige data er informasjon som kan brukes til å identifisere en person. Denne informasjonen inkluderer ditt navn, adresse, telefonnummer, IP-adresse, e-post eller en kombinasjon av disse. Når du bruker våre digitale tjenester, samles følgende informasjon:

Ukjent Kunde AS vil samle inn informasjonen du oppgir når du registrerer deg hos oss, samt annen informasjon du frivillig gir oss. For eksempel når du besøker www.ukjentkunde.no som en potensiell eller eksisterende klient, og gir oss din kontaktinformasjon eller annen personlig informasjon.

Det rettslige grunnlaget for Ukjent Kundes behandling av dine personopplysninger er at behandlingen er nødvendig for å kunne oppfylle arbeidsavtalen med deg, og at behandlingen er nødvendig for at Ukjent Kunde skal kunne overholde sine rettslige forpliktelser etter loven.

Ukjent Kunde AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som brukes i forbindelse med leveranse av våre produkter og tjenester.

Personopplysninger behandles i samsvar med den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning.

Hvorfor trenger vi dine personopplysninger?
Vi trenger dine personopplysninger for at du skal kunne gjennomføre oppdrag for Ukjent Kunde. Vi bruker disse opplysningene til å gi deg mest mulig relevant informasjon i forhold til oppdrag i Ukjent Kunde som passer for deg. Dersom du ikke ønsker å motta slike henvendelser, kan du reservere deg mot dette ved å sende en e-post til 
support@ukjentkunde.no.

Det er kun ansatte i Ukjent Kunde AS som behandler dine personopplysninger. Alle ansatte er underlagt taushetsplikt.

Sletterutiner av personopplysninger
Her i Ukjent Kunde oppbevarer vi ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, eller lovpålagte plikter vi har gjennom for eksempel i henhold til regnskapslovgivningen. Når det ikke lenger er behov for å lagre dine personopplysninger, slettes de.

Deling av personopplysninger
Ukjent Kunde AS vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere dine personopplysninger på andre måter enn beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil kun deles hvis vi er rettslig forpliktet eller får ditt samtykke. Samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for Ukjent Kunde. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten


Rettigheter etter personopplysningsloven
Alle dine rettigheter finner du på Datatilsynet sine websider
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/

 

Kontaktinformasjon
Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss på 
support@ukjentkunde.no

Endring av personvernreglene
Hvis vi endrer våre personvernregler, vil vi gjøre deg oppmerksom på det enten ved å sende deg et varsel eller ved at vi endrer dato for når personvernregler og vilkår er oppdatert. Siste versjon av vår personvernerklæring vil du alltid finne på våre nettsider.

Nøtterøy, juli, 2019

 


Jeg akseptererTilbake
 
Ukjent Kunde, Kalvetangveien 93, 3132 Husøysund, Norway | +47 92017793 | support@ukjentkunde.no | www.ukjentkunde.no   Telefon +47 92017793   Email support@ukjentkunde.no